Vastuullisuus

Suomipop Festivaalit välittävät suuresti jokaisesta festivaalikävijästä, puhtaammasta ympäristöstä sekä tietenkin rakkaasta kotikaupungistamme Jyväskylästä. Hauskanpidon ja kotimaisen musiikin lisäksi arvoissamme korostuvat turvallisuus, ekologisuus ja paikallisuuden tukeminen. 

Turvallista poppia
Suomipop Festivaaleja tehdään tapahtuma- ja yleisöturvallisuus edellä. Se koskee niin rakenteita, palveluita kuin tapahtuman tunnelmaa, tapahtuma-aluetta kuin sinne saapumista. Työkalujamme ovat esimerkiksi tehokas aluesuunnittelu, viranomaisohjeistukset, lainsäädäntö, asiakaspalautteet sekä turvallisemman tilan periaatteemme. Haluamme että Suomipop on mutkaton festivaali, johon on helppo tulla ja lähteä, ja jossa on hyvä olla.

Vihreämpää poppia
Lähtökohtaisesti festivaalien järjestäminen ei ole ekoteko. Pyrimmekin Suomipop Festivaaleilla minimoimaan aiheuttamaamme ympäristökuormaa erilaisilla ympäristötoimilla aina ympäristöohjelmasta kierrätyspisteisiin, sähkökäyttöisistä työkoneista generaattoreissa käytettävään biopolttoöljyyn ja kasvisruoan määrän lisäämisestä uusiomateriaaleista valmistettuihin rannekkeisiin. Teemme pieniä tekoja, joilla on lopulta suuret vaikutukset.

Yksi ympäristömittarimme on päästölaskenta, jonka teemme vuosittain. Jopa 63,9% päästöistämme koostuu asiakkaiden matkoista tapahtumaamme – osallistuthan talkoisiin ja saavut tapahtumaamme joko joko kävellen tai julkisilla kulkuneuvoilla! 

Paikallista poppia
Suomipop Festivaalin rakkaus paikallisiin toimijoihin ja ilmiöihin näkyy #suomipopkaupunki –kampanjassa, jossa nostamme esiin paikallisia toimijoita ja palveluita, kulttuuria sekä yhteisöä yhteismarkkinoinnin kautta. Mukana ovat olleet lukuisat kumppanit kauppakeskuksista ravintoloihin ja urheiluseuroista terasseihin. Tutustu kampanjaan täällä.

Nelonen Media Live

Nelonen Media Live rakentaa Paremman huomisen tapahtumia vastuullisuuslupauksien kautta. Tavoitteenamme on lisätä toimintamme myönteisiä vaikutuksia ja toisaalta minimoida ympäristöjalanjälkemme ottaen huomioon niin asiakkaat, henkilöstö, artistit kuin sidosryhmät. Tuotamme turvallisia, saavutettavia, yhteisöllisiä, hiilineutraaleja, kestäviä, reiluja ja viihdyttäviä tapahtumia.

Tapahtumalupaukset:

  • Hiilineutraali NML 

Nelonen Media Livelle on kehitetty yhteistyössä Tapauksen ja Positive Impactin kanssa päästölaskentatyökalu festivaalipäästöjen mittaamista varten. Pohjan avulla seuraamme festivaalien päästöjä vuosittain ja laskemme päästötavoitetta, jonka saavutamme vuoteen 2030 mennessä sekä vähentämällä että kompensoimalla toiminnastamme koituvia päästöjä.

  • Saavutettava NML    

Nelonen Media Liven tapahtumat ovat esteettömiä, syrjintävapaita ja saavutettavia. Avustaja pääsee aina maksutta tapahtumaamme sellaisen asiakkaan kanssa, joka tarvitsee avustajaa päivittäisiin toimiinsa. Pyörätuoliasiakkaille myynnissä on oma pyörätuolilippu, muille avustajaa tarvitseville avustajalippu. Asiakas onaina tervetullut Nelonen Media Liven tapahtumiin.

  • Kestävä NML 

Nelonen Media Liven tapahtumat rakennetaan kestävästi. Teemme työtä ekologisten ja kestävien tapahtumien eteen, joissa hankinnat tehdään resurssiviisaasti ja jätekuorma pyritään minimoimaan. NML sai Ekokompassi -sertifikaatin kesällä 2021, jota pidämme yllä tapahtumatoiminnassamme. Olemme liittyneet myös Kestävän musiikkialan ELMA-verkostoon.

  • Yhteisöllinen NML   

Nelonen Media Liven festivaaleja tehdään yhdessä kumppaneiden ja yhteisöjen kanssa sillä ’yhdessähän näitä tehdään’. Toimimme niin paikallisten yritysten, yksityishenkilöiden kuin vaikkapa urheiluseurojen kanssa tavoitteenamme kehittää tapahtumia myös paikallisella tasolla. NML osallistuukin myös kaupunkien kehittämiseen sekä edunvalvontaan. Edellytämme kaikilta kumppaneiltamme sitoutumista yhdessä kehittämiseen sekä tapahtumalupauksiimme. 

  • Turvallinen NML   

Nelonen Media Liven tapahtumat suunnitellaan yhteistyössä viranomaisten kanssa noudattaen kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia taataksemme turvalliset olosuhteet kaikille asiakkaillemme. Turvallisuuspalveluistamme vastaavat ammattitaitoiset yritykset ja monialaiset ammattilaiset. 

Turvalliseen Nelonen Media Liveen kuuluvat myös turvallisemman tilan periaatteet, joihin edellytämme kaikkien tapahtumissamme olevien toimijoiden sitoutuvan – olipa kyse niin asiakkaasta, artistista kuin työntekijästä. Turvallisemman tilan periaatteemme löydät täältä.

  • Reilu NML   

Nelonen Media Liven tapahtumat tehdään ammattilaisvoimin. Tapahtumissamme työskentelee laaja kirjo tapahtumatoiminnan ammattilaisia, joiden lisäksi työllistämme vuosittain myös satoja kesä- ja sesonkityöntekijöitä ollen monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka. Jokaisen panos on tärkeä

  • Viihdyttävä NML  

Nelonen Media Live järjestää monipuolisia tapahtumia Helsingistä Ouluun ja Tampereelta Kuopioon. Nelonen Media Liven tapahtumissa esiintyvät monipuoliset artistit nousevista kyvyistä supertähtiin. Nelonen Media Live maksaa korvauksen jokaiselle esiintyjälle sekä musiikintekijälle. 

Yhteistyökumppanit